Studie publieke gebouwen Antwerpen

De opdracht was om meer centraliteit in Deurne, Antwerpen te creëren, met behulp van slechts een paar ingrepen op de architectonische schaal.
Het voetgangersdomein was bijna niet bestaand, de bebouwing rommelig en de winkels en horeca leden daar zichtbaar onder. Door op potentiele
bouwlocaties juist ruimte open te laten, ontstaan drie pleinen. De hoofdlocatie bij de kerk en pastorie wordt omringd door een nieuw te bouwen bibliotheek, badhuis en trouwzaal. Dit programma heeft allemaal een hoog publiek karakter. Samen met de nieuwe openbare ruimte en de historische elementen (de kerk, de pastorie en het riviertje de Schijn), worden echte plekken gevormd, toegespitst op de voetganger. Samen kunnen zij de rest van de bedrijvigheid activeren en opwaarderen.

 

Eigenlijk zijn dit 3 projecten. Die van het badhuis, de bibliotheek en de trouwzaal. Het is een hybride tussen 3 programma-onderdelen en hun relatie met het plein. Alle drie reageren zij anders op hun directe gebouwde omgeving. Daarom is de arcade een cruciaal element dat medieert tussen de verschillende gebouwdelen en het plein. De stedelijke wirwar van vorm en schaal
wordt door de arcade ingelijst en laat op deze manier Deurne haar identiteit behouden.