Uitbreiding woonhuis Hoogeveen

Ontwerp voor een uitbreiding en interne verbouw van een woonhuis in Hoogeveen.

Status: voorlopig ontwerp