top of page

Uitbreiding woonhuis Zwolle

Ontwerp voor een subtiele uitbreiding, waarbij het woonhuis gekoppeld wordt aan de garage. De uitbreiding respecteert de bestaande stedenbouwkundige structuur door de toevoeging volledig transparant te maken. Het optillen van het platte dakje verhoogt de lichtheid van de ingreep.

Status: in uitvoering

bottom of page