top of page

Ontwerp vrijstaand woonhuis Zwolle.

Bestaand hallenboerderijtje volledig herontworpen en uitgebreid om te voldoen aan de veranderde woonwensen van de opdrachtgever. Een complexe opgave in beschermd dorpsgezicht, waarbij er aansluiting gezocht wordt bij de bestaande materialen.

Status: voorlopig ontwerp

bottom of page